4 oktober 2011

“i-NUP bevordert samenwerking en kennisdeling”

image for “i-NUP bevordert samenwerking en kennisdeling” image

Nederland telt 25 waterschappen, die onder meer verantwoordelijk zijn voor waterpeil-, waterkwaliteit- en dijkbeheer. De waterschappen werken samen in de Unie van Waterschappen (beleid). De Unie wilde graag samenwerken en meedoen met de e-overheid. Maar wilde de ondersteuning binnen een eigen club beleggen. Dat werd het Waterschapshuis. Alle ICT mooi onder één paraplu. Het Waterschapshuis is een belangrijke partij bij de realisatie van het i-NUP.

Nederland telt 25 waterschappen, die onder meer verantwoordelijk zijn voor waterpeil-, waterkwaliteit- en dijkbeheer. De waterschappen werken samen in de Unie van Waterschappen (beleid). De Unie wilde graag samenwerken en meedoen met de e-overheid. Maar wilde de ondersteuning binnen een eigen club beleggen. Dat werd het Waterschapshuis. Alle ICT mooi onder één paraplu. Het Waterschapshuis is een belangrijke partij bij de realisatie van het i-NUP.