11 februari 2013

‘Ict moet basis van samenwerking zijn’

image for ‘Ict moet basis van samenwerking zijn’ image

Gemiddeld werken gemeenten op vijftien beleidsterreinen samen. Conclusie: ict kan deze lappendeken overzichtelijker maken. Lector Hugo Verheul van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bracht de intergemeentelijke samenwerking in kaart. Hij keek naar de samenwerkingsverbanden in Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Noord-Holland.Het innen van belastingen, economische ontwikkeling, het ophalen van afval, et cetera.

Gemiddeld werken gemeenten op vijftien beleidsterreinen samen. Conclusie: ict kan deze lappendeken overzichtelijker maken. Lector Hugo Verheul van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bracht de intergemeentelijke samenwerking in kaart. Hij keek naar de samenwerkingsverbanden in Friesland, Groningen, Drenthe en de kop van Noord-Holland.Het innen van belastingen, economische ontwikkeling, het ophalen van afval, et cetera.