24 maart 2014

ICTU krijgt nieuwe directeur

image for ICTU krijgt nieuwe directeur image

André Regtop is vanaf medio april de nieuwe directeur van ICTU, de ICT-denktank van de overheid. Regtop heeft een lange loopbaan bij de overheid achter de rug. Zo was hij directeur van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incassobureau en hoofd Managementondersteuning en Informatievoorziening Arbeidsinspectie. Hij startte ooit als wachtmeester bij de Rijkspolitie. Regtop volgt Elly Bogerman op. Zij leidde ICTU zeven jaar.

André Regtop is vanaf medio april de nieuwe directeur van ICTU, de ICT-denktank van de overheid. Regtop heeft een lange loopbaan bij de overheid achter de rug. Zo was hij directeur van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incassobureau en hoofd Managementondersteuning en Informatievoorziening Arbeidsinspectie. Hij startte ooit als wachtmeester bij de Rijkspolitie. Regtop volgt Elly Bogerman op. Zij leidde ICTU zeven jaar.