23 januari 2020

Informatieblad archiveren chatberichten online

image for Informatieblad archiveren chatberichten online image

Hoe houd ik informatie uit chatberichten duurzaam toegankelijk? Om hierbij te helpen, heeft het Nationaal Archief een informatieblad archiveren chatberichten uitgebracht op de website. Met dit informatieblad kunnen overheidsorganisaties keuzes en beleid maken voor het archiveren van chatberichten, passend bij de eigen organisatie. 

Hoe houd ik informatie uit chatberichten duurzaam toegankelijk? Om hierbij te helpen, heeft het Nationaal Archief een informatieblad archiveren chatberichten uitgebracht op de website. Met dit informatieblad kunnen overheidsorganisaties keuzes en beleid maken voor het archiveren van chatberichten, passend bij de eigen organisatie. 

Het informatieblad biedt voorlichting over de archivering van chatberichten in berichtenapps. Het geeft een analyse van chatberichten als vorm van informatie en gaat in op zaken als wettelijke plichten, technische mogelijkheden en privacy. In het informatieblad is een overzicht opgenomen met keuzes die helpen bij het bepalen van een archiveringsstrategie. Overheidsorganisaties beslissen zelf welke keuze het best past.

Het informatieblad archiveren chatberichten is bedoeld voor adviseurs die verantwoordelijk zijn voor de archivering van chatberichten, informatiemanagers en –beheerders, proces- of informatieanalisten en adviseurs digitale archivering. Maar ook projectleiders die de opdracht voor het archiveren van chatberichten uitvoeren. En managers die verantwoordelijk zijn voor informatie in werkprocessen en bijbehorende informatiesystemen, zoals een directeur bedrijfsvoering of CIO.

Het informatieblad archiveren chatberichten is te vinden op de website van het Nationaal Archief.