15 februari 2021

Informatiehuishouding overheid blijft moeizaam

image for Informatiehuishouding overheid blijft moeizaam image

De duurzame toegankelijkheid van informatie bij de centrale overheid blijft moeizaam verlopen. Dat constateert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in Een dementerende overheid 2.0?, een analyse over de stand van zaken sinds het rapport Een dementerende overheid uit 2005.

De duurzame toegankelijkheid van informatie bij de centrale overheid blijft moeizaam verlopen. Dat constateert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in Een dementerende overheid 2.0?, een analyse over de stand van zaken sinds het rapport Een dementerende overheid uit 2005.

De Inspectie meldt dat het overzicht ontbreekt en dat de toegankelijkheid, volledigheid en authenticiteit van overheidsinformatie onder druk staan. Het is vaak onduidelijk welke informatie bewaard of juist vernietigd wordt. Daarnaast is verantwoordelijkheid voor het beheer van bepaalde informatie onduidelijk.

De Inspectie vindt het noodzakelijk dat de verbetering van de informatiehuishouding op basis van een samenhangende visie ter hand wordt genomen. De Inspectie doet hiervoor een aantal aanbevelingen. Er moet een integrale governance en control-cyclus worden ingericht die is gebaseerd op het beheren, beschermen en beveiligen van overheidsinformatie. Verder moeten nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe informatiesystemen worden getoetst op de randvoorwaarden ten aanzien van duurzame toegankelijkheid. Ook moeten ambtenaren in staat worden gesteld om hun verantwoordelijkheden te nemen en moeten er voldoende specialisten aanwezig zijn die de regie op de informatievoorziening kunnen nemen. Als laatste moeten er strategieën worden ontwikkeld voor het in samenhang ontsluiten van overheidsinformatie, waar deze zich ook bevindt.

Lees hier het rapport Een dementerende overheid 2.0?