29 januari 2020

Informatievoorziening Belastingdienst moet beter

image for Informatievoorziening Belastingdienst moet beter image

De informatievoorziening van de Belastingdienst is de afgelopen jaren verbeterd, maar heeft nog een aanzienlijke weg te gaan. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Hoekstra baseert zich op onderzoeken van EY en KPMG naar het IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst.

De informatievoorziening van de Belastingdienst is de afgelopen jaren verbeterd, maar heeft nog een aanzienlijke weg te gaan. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Hoekstra baseert zich op onderzoeken van EY en KPMG naar het IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst.

EY stelt vast dat de IV-organisatie nog niet voldoende controle heeft over levering en voortbrenging en dus verder moeten worden verbeterd. Ook blijft de kostenefficiëntie van de voortbrenging achter bij die van vergelijkbare organisaties. De aanbevelingen van EY richten zich op het verbeteren van de besturing en de managementinformatie, de resultaatgerichtheid en het verbeteren van de procesbeheersing.

Het onderzoek van KPMG richtte zich op twee onderzoeksgebieden, te weten het IV-portfolioproces als zodanig en de hardheid van de cijfers die in dat proces worden gebruikt. Op hoofdlijnen constateert KPMG onder meer dat er, sinds de herijking van dit proces medio 2018, voortgang is geboekt met portfoliomanagement binnen de Belastingdienst. Wel is het huidige volwassenheidsniveau nog te laag. Binnen het IV-portfolioproces ontbreken meerjarige, integrale planningen en is er beperkte prioritering op basis van financiële, kwalitatieve en kwantitatieve wegingscriteria.

Naar aanleiding van de rapportages van EY en KPMG kondigt Hoekstra een versnelling en intensivering aan van verbetering van de ICT bij de Belastingdienst. Een meerjarige aanpak zal nodig zijn om de geconstateerde problemen te verhelpen. 

Klik hier om de brief van minister Hoekstra te lezen