30 juli 2013

Informatievoorziening decentralisaties vraagt om gezamenlijke aanpak

image for Informatievoorziening decentralisaties vraagt om gezamenlijke aanpak image

De gegevensuitwisseling tussen gemeenten en uitvoerders in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Met oog op de decentralisaties is het nodig dat gemeenten en Rijk nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Bovendien is het mogelijk om de administratieve lasten voor burgers en uitvoerders fors te verminderen. Verder is geld te besparen door gemeentelijke ICT-aanbestedingen samen op te pakken.

De gegevensuitwisseling tussen gemeenten en uitvoerders in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Met oog op de decentralisaties is het nodig dat gemeenten en Rijk nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Bovendien is het mogelijk om de administratieve lasten voor burgers en uitvoerders fors te verminderen. Verder is geld te besparen door gemeentelijke ICT-aanbestedingen samen op te pakken.