1 februari 2011

Information governance bij gemeenten

image for Information governance bij gemeenten image

Het rapport beoogt, zoals in het voorwoord wordt ingeleid, een handzaam kader te zijn voor information governance en bestaat uit twee delen. Het inleidende gedeelte beschrijft de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het begrip ‘governance’. Het schetst naast de historie van de ideale staatvorm van Plato tot en met het corporate governance-gedachtegoed voor beursgenoteerde bedrijven (de Sarbanes-Oxley act en de Tabaksblatgedragscodes) ook de relevante gedragscodes voor de governance van het openbaar bestuur.

Het rapport beoogt, zoals in het voorwoord wordt ingeleid, een handzaam kader te zijn voor information governance en bestaat uit twee delen. Het inleidende gedeelte beschrijft de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het begrip ‘governance’. Het schetst naast de historie van de ideale staatvorm van Plato tot en met het corporate governance-gedachtegoed voor beursgenoteerde bedrijven (de Sarbanes-Oxley act en de Tabaksblatgedragscodes) ook de relevante gedragscodes voor de governance van het openbaar bestuur.

Information governance
De opkomst van het begrip ‘information governance’ wordt vervolgens in de context van het informatiebeheer geplaatst, evenals een ontwikkelpad voor en de positionering in de organisatie.
Hiermee wordt, vanuit verschillende invalshoeken, de noodzaak van een adequaat georganiseerde informatiehuishouding als belangrijk onderdeel van de corporate governance inzichtelijk gemaakt.

Het tweede deel richt zich op de onderzoeksresultaten van twee uitgevoerde onderzoeken die beide bestonden uit meerkeuzevragen met een aantal stellingen.

  1. benchmark information governance – de stand van zaken, en
  2. benchmark DIV-afdeling.

De resultaten zijn, zoals in de verantwoording van het onderzoek wordt aangegeven, vervolgens vergeleken c.q. geïnterpreteerd met andere beschikbare onderzoekgegevens zoals:

  • i-Rendement, door VHIC toegepast methodiek om gemeenten te vergelijken op basis van 65 punten in de ontwikkeling van hun informatiehuishouding;
  • The future of enterprise information governance. Economist Intelligence Unit, oktober 2008;
  • de eigen ervaringen vanuit de adviespraktijk van VHIC, op basis van een veertigtal diepgaande onderzoeken bij kleine en middelgrote gemeenten.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat information governance een belangrijke bijdrage kan leveren aan een adequate inrichting van de informatiehuishouding. Maar ook dat de toegevoegde waarde van het begrip ‘information governance’ in het brede spectrum van de informatiefunctie nog weinig bekendheid kent. En dat geeft te denken.

Conclusie van de lezer
Algemeen gezien, is het een indrukwekkend rapport over het begrip ‘information governance’, waar veel energie is gestoken in een theoretisch kader en het interpreteren van de verkregen onderzoeksgegevens. Een minpuntje is dat de resultaten van de benchmark geïnterpreteerd zijn met andere onderzoeksgegevens en de eigen ervaringen vanuit de adviespraktijk. Als lezende buitenstaander kun je op die manier de objectiviteit van de conclusies onvoldoende bepalen. Een voorbeeld: in de resultaten van vraag 2.2 (p. 20) wordt een neutraal antwoord (38%) negatief geïnterpreteerd en de conclusie getrokken dat bij meer dan helft van de gemeenten de informatiehuishouding niet op orde is. Redenerend vanuit de feitelijke onderzoeksgegevens is dit mijns inziens een onterechte conclusie omdat je diezelfde 38% ook positief kunt interpreteren.
De lezer wordt hierdoor een beetje op een verkeerd been gezet, zeker als de conclusie een generaliserend oordeel geeft.

Het rapport zou aan kracht gewonnen hebben als de resultaten van de benchmark (en de conclusies op basis van deze gegevens) er gescheiden als bijlage bij hadden gezeten. Op basis van deze gegevens had de auteur, gecombineerd met de beschikbare kennis, praktijkervaringen en relevante onderzoeksgegevens, een consistenter visie (vormend) rapport kunnen neerzetten.

Toch ligt er een mooi en zeker bruikbaar informatieproduct om het begrip ‘information governance’ beter te verankeren binnen de corporate governance van de organisatie. De neerslag van de inspanningen van VHIC is in deze zeer te waarderen, zeker als je bedenkt dat je vrijelijk over het rapport mag beschikken.

wilrombout@solcon.nl


1 Downloaden op http://www.vhic.nl/default.asp?A1PID=5793PSXX&A1SID=13211220201034

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *