22 december 2021

KIA in het jaar 2030

image for KIA in het jaar 2030 image

Ook in 2030 draagt het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) bij aan een sterke en zelfbewuste informatie- en archiefsector, die duidelijk kan maken wat het belang is van authentieke en duurzaam toegankelijke overheids­informatie. Alleen door te werken in een netwerk, met een community, zullen we in staat zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan, voorspellen Arjen van der Kuijl en Harm Pieters.

KIA bestaat sinds 2017 en is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid naar een netwerk van meer dan vierduizend professionals uit de wereld van informatie- en archiefbeheer. Het doel van KIA is simpel: het stimuleren van het ontwikkelen en delen van kennis op het terrein van informatiebeheer, archivering en erfgoed. Wij zijn ervan overtuigd dat de behoefte aan kennisdeling en kennisontwikkeling in ons vakgebied in 2030 minstens even groot zal zijn als nu. Het tempo van vernieuwingen in de ict en het informatiebeheer maar ook de wijze waarop we omgaan met informatie zullen immers niet afnemen. Wel denken we dat het karakter van dat kennislandschap anders zal zijn dan nu. We zien een verbreding van vakgebieden en de partijen die ze vertegenwoordigen. We zien internationalisering. We zien de noodzaak sneller in te spelen op die veranderingen. Daarom hopen we op een groeiende bereidheid om kennis in een vroeg stadium te delen. Ten slotte zal er een verschuiving noodzakelijk zijn van de aandacht van selecteren en goed en duurzaam bewaren naar inspelen op de behoeften van gebruikers. We lichten de verschillende elementen van onze visie hierna toe.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od16: Informatiebeheer bij de overheid in 2030Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *