30 november 2017

KING heet vanaf 1 januari VNG Realisatie

image for KING heet vanaf 1 januari VNG Realisatie image

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) krijgt met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe naam: ‘VNG Realisatie’. Met de nieuwe naam zet de VNG verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken.

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) krijgt met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe naam: ‘VNG Realisatie’. Met de nieuwe naam zet de VNG verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken.
De Nederlandse gemeenten willen op uitvoeringsgebied meer gezamenlijk optrekken; dit is de kern van de beweging ‘Samen Organiseren’. ‘Samen Organiseren’ is het vliegwiel voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden voor gemeentelijke dienstverlening. Het brengt ideeën en initiatieven samen en helpt ze verder te komen.
Voor de huidige werkzaamheden en projecten van KING heeft de naamswijziging geen gevolgen. Die worden volgend jaar voortgezet binnen ‘VNG Realisatie’. ‘VNG Realisatie’ zal zich naast op de ondersteuning van gemeenten op het gebied van informatie en dienstverlening ook richten op andere werkvelden van gemeenten, zoals medebewindstaken.

Lees het volledige bericht op:https://www.kinggemeenten.nl/