25 maart 2021

KNVI en KIA aan de slag met innovatieve technologieën voor de archiveringsfunctie

image for KNVI en KIA aan de slag met innovatieve technologieën voor de archiveringsfunctie image

Innoveren betekent nieuwe technologie gaan toepassen. Met dit thema willen de KNVI en KIA ontdekken wat innovatie voor de archiveringsfunctie kan brengen. Het gaat hierbij echter niet alleen om het ontdekken van technologieën om de archiveringsfunctie verder de toekomst in te helpen. Nieuwe technologieën kunnen namelijk een transformatie op gang brengen waarvan de impact niet is te overzien.

Waardeherzieningen
Naast techniek betekent dit ook vaak een andere manier van werken, met benodigde gedragingen en soms zelfs veranderingen van diepgewortelde overtuigingen. Dit kan zelfs tot waardeherzieningen leiden voor organisaties en (delen van) de samenleving (denk bijvoorbeeld aan privacy en wetgeving).

De digitale archiveringsfunctie staat voor uitdagingen waarvoor geijkte oplossingen niet voldoende zijn en toekomstgerichte oplossingen gezocht moeten worden. Dit in een context waarin ook het denken over archivering in een informatiesamenleving (zoals bijvoorbeeld digitaal versus analoog bewaren) sterk aan het veranderen is. Innoveren is nieuwe technologie gaan toepassen, waarbij de complexiteit in het toepassen wellicht groter is dan de ontdekking van nieuwe technologie.

Vertrekpunt aanpak
Deze aanpak heeft de intentie om bij deelnemers (actief en passief) het enthousiasme, de nieuwsgierigheid en betrokkenheid te vergroten als het gaat om innovatieve technologieën voor de archiveringsfunctie. Van meet af aan willen we deze intentie bekrachtigen en gebruiken om de vervolgstappen, activiteiten en werkwijze in te vullen.

Voor het invullen van het thema stellen we een aanpak voor waarin gewerkt wordt met vier subthema’s rondom innovatie in de archiveringsfunctie:

  1. Techniek: welke nieuwe technologieën zijn er, wat is er nog niet?
  2. Ethiek: welke ethische dilemma’s spelen een rol bij innovatie?
  3. Mens: wat vraagt innovatie van de professional? Zijn andere competenties nodig voor de informatiebeheerder?
  4. Betekenisgeving: is de nieuwe technologie het antwoord op de vraag?

Om de subthema’s de juiste inhoud te geven afgestemd op wat er binnen het werkveld speelt, vindt een voorbereidingsfase plaats. Tijdens deze voorbereidingsfase vinden gesprekken plaats met experts uit het vak. Hiervoor worden de stakeholders benaderd zoals het Nationaal Archief, stichting DEN, Netwerk Nationaal Erfgoed, Koninklijke Bibliotheek en direct betrokkenen zoals Gemeente Amsterdam, KNVI, KIA en TU Delft. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken wordt inhoud gegeven aan de subthema’s.

Uitdiepen
De komende maanden gaat de KNVI deze thema’s in projectvorm analyseren, bespreken met experts uit het vakgebied en verder uitdiepen. Alle resultaten deelt de KNVI uiteraard met het vakgebied via de bekende kanalen zoals Od, de kennisplatforms binnen KIA, BREED-netwerk en de online kanalen van de KNVI. Houd het in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *