30 mei 2017

KNVI wijst informateur op belang van digitalisering

image for KNVI wijst informateur op belang van digitalisering image

In de brief, opgesteld door thoughtleader Ken van Ierlant, staat dat een brede groep van digitaliseringsspecialisten met lede ogen aanziet hoe de kosten voor instandhouding van verouderde IT bij de overheid de pan uit rijzen, terwijl digitalisering van de overheid nog nauwelijks wordt opgepakt.

In de brief, opgesteld door thoughtleader Ken van Ierlant, staat dat een brede groep van digitaliseringsspecialisten met lede ogen aanziet hoe de kosten voor instandhouding van verouderde IT bij de overheid de pan uit rijzen, terwijl digitalisering van de overheid nog nauwelijks wordt opgepakt.

De overheid laat daar volgend de opstellers gouden kansen liggen. De specialisten vragen niet om extra budget, maar presenteren een plan dat zichzelf terugverdient en daar bovenop zo’n 28 miljard per jaar oplevert door waardecreatie middels digitalisering. Van Ierlant roept de onderhandelaars op te kiezen voor een stevige digitaliseringsagenda.
Van Ierlant wijst erop dat het huidige publieke IT-systeem zeer complex is door versnipperde bevoegdheden en verantwoordelijkheden en heel zware druk van bestaande, verouderde systemen (legacy). De overheid besteedt nu naar schatting zo’n 10 miljard euro per jaar aan IT. 90% van deze kosten wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande, verouderde systemen. Er wordt vrijwel geen geld/energie gestoken in digitalisering, terwijl juist deze voor een ongekend grote impact op onze samenleving zorgt. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten voor IT dramatisch verder stijgen, en zal de overheid grote schade oplopen.
Van Ierlant roept op tot ingrijpende veranderingen: het vereist een radicale businesstransformatie, met daaraan gekoppeld een IT-transitie. De centrale overheid dient daarbij op ministerieel niveau de leiding te nemen, als zij vasthoudt aan decentrale governance komt de hele transformatie naar de digitale overheid niet van de grond, aldus de brief.

bron: knvi.nl