3 februari 2020

KVAN/BRAIN reageert op concept Archiefwet 2021

image for KVAN/BRAIN reageert op concept Archiefwet 2021 image

Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft namens de verenigingen op hoofdlijnen gereageerd op de concepttekst van de Archiefwet 2021. In een brief stelt voorzitter Bert de Vries dat een nieuwe integrale informatiewet de beste oplossing zou zijn om de complexiteit van de wetgeving omtrent (overheids-)informatie te vereenvoudigen.  

Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft namens de verenigingen op hoofdlijnen gereageerd op de concepttekst van de Archiefwet 2021. In een brief stelt voorzitter Bert de Vries dat een nieuwe integrale informatiewet de beste oplossing zou zijn om de complexiteit van de wetgeving omtrent (overheids-)informatie te vereenvoudigen.  

Momenteel vullen de verschillende wetten op dit gebied elkaar onvoldoende aan. Maar De Vries stelt dat de voorgestelde aanpassingen aan de Archiefwet niet genoeg zullen bijdragen aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het informatiebeheer van de overheid. Een integrale informatiewet geeft antwoord op huidige vragen en is in staat om toekomstige ontwikkelingen te absorberen.

Los van een eventuele integrale informatiewet is het nodig een eerste moderniseringsslag in te zetten. Verkorting van de overbrengingstermijn, de explicitering van verschillende belangen van archief- en informatiebeheer en de verplichting om een archivaris aan te stellen zijn maatregelen die de KVAN/BRAIN toejuicht.

KVAN/BRAIN is tegelijkertijd op verschillende punten kritisch. Zo ontbreekt het in de wettekst aan waarden als authenticiteit en betrouwbaarheid en zou op enkele punten een andere terminologie beter zijn.

De gehele reactie van KVAN/BRAIN is hier te lezen