24 juni 2020

Langere doorlooptijden Wob sinds afschaffen dwangsom

image for Langere doorlooptijden Wob sinds afschaffen dwangsom image

Sinds het afschaffen van een dwangsom bij het niet binnen de termijn afhandelen van een beroep op de Wet openbaarheid van het bestuur (Wob) is er minder misbruik, maar zijn er langere doorlooptijden. Dat blijkt uit het SEO Economisch Onderzoek.

De afschaffing van de dwangsomregeling heeft het beoogde effect gehad: er is vrijwel geen financieel gemotiveerd misbruik meer. Een bijeffect is echter de langere doorlooptijd van Wob-verzoeken. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Ollongren (BZK) hiervoor twee mogelijke, concurrerende, verklaringen. 

Sinds het afschaffen van een dwangsom bij het niet binnen de termijn afhandelen van een beroep op de Wet openbaarheid van het bestuur (Wob) is er minder misbruik, maar zijn er langere doorlooptijden. Dat blijkt uit het SEO Economisch Onderzoek.

De afschaffing van de dwangsomregeling heeft het beoogde effect gehad: er is vrijwel geen financieel gemotiveerd misbruik meer. Een bijeffect is echter de langere doorlooptijd van Wob-verzoeken. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Ollongren (BZK) hiervoor twee mogelijke, concurrerende, verklaringen. 

Het zou kunnen dat de omvang en complexiteit van Wob-verzoeken is toegenomen, door digitalisering van de overheid en toegenomen bekendheid van de Wob. Een tweede mogelijkheid is dat door het verdwijnen van de dwangsomregeling bij de Wob de prikkel voor de overheid om tijdig te reageren is afgenomen.

Een wetswijziging om de langere doorlooptijd aan te pakken is niet wenselijk, aldus Ollongren. Wel roept zij alle bestuursorganen op om binnen de daarvoor gestelde termijnen aan verzoeken te voldoen, omdat dit van belang is voor het vertrouwen in de overheid en het goed functioneren van de democratie.