12 april 2012

Machtiging voor vervanging archiefstukken

image for Machtiging voor vervanging archiefstukken image

De gemeente Westland heeft als eerste Zuid-Hollandse gemeente een algemene machtiging ontvangen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de vervanging (substitutie) van archiefstukken door digitale documenten. De machtiging kan ook gebruikt worden voor de vervanging van (op termijn) te vernietigen documenten. Dat betekent dat Westland voortaan alle papieren documenten mag digitaliseren en daarna de papieren documenten mag vernietigen.

De gemeente Westland heeft als eerste Zuid-Hollandse gemeente een algemene machtiging ontvangen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de vervanging (substitutie) van archiefstukken door digitale documenten. De machtiging kan ook gebruikt worden voor de vervanging van (op termijn) te vernietigen documenten. Dat betekent dat Westland voortaan alle papieren documenten mag digitaliseren en daarna de papieren documenten mag vernietigen.