17 november 2011

Meer aandacht voor privacybescherming burger

image for Meer aandacht voor privacybescherming burger image

In de voorbereiding en uitvoering van grote it-projecten bij ministeries en instellingen die daaronder vallen moet voortaan meer aandacht komen voor privacybescherming van burgers. IT-projecten waarin privacygevoelige informatie van burgers een rol speelt krijgen extra aandacht van de overheids cio. Dat is duidelijk geworden uit de informatiestrategie voor de rijksoverheid die minister Donner van Binnenlandse Zaken (BZK) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de voorbereiding en uitvoering van grote it-projecten bij ministeries en instellingen die daaronder vallen moet voortaan meer aandacht komen voor privacybescherming van burgers. IT-projecten waarin privacygevoelige informatie van burgers een rol speelt krijgen extra aandacht van de overheids cio. Dat is duidelijk geworden uit de informatiestrategie voor de rijksoverheid die minister Donner van Binnenlandse Zaken (BZK) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.