23 januari 2020

Metastandaard voor de hele overheid

image for Metastandaard voor de hele overheid image

VNG, het Nationaal Archief, BZK/CIO Rijk en KOOP werken samen aan één metadatastandaard voor de hele overheid. Zo’n metadatastandaard wordt gerealiseerd door aanhaking van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid op de doorontwikkeling van Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). 

VNG, het Nationaal Archief, BZK/CIO Rijk en KOOP werken samen aan één metadatastandaard voor de hele overheid. Zo’n metadatastandaard wordt gerealiseerd door aanhaking van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid op de doorontwikkeling van Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). 

TMLO wordt hernoemd in Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) omdat deze van toepassing is op zowel decentrale als centrale overheden. De ontwikkeling van de gezamenlijke standaard (MDTO) is belangrijk voor gemeenten, zegt Herman Bongenaar op de website van VNG. Bongenaar is informatiemanager bij de gemeente Zaanstad en lid van de VNG Adviescommissie Archieven: ‘De nieuwe standaard geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst veel gemakkelijker documenten uit te wisselen met collega-gemeenten en andere overheidslagen, bijvoorbeeld in ketens.’ Ivo Hendriks van VNG Realisatie licht toe: ‘Gemeenten willen hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Innovatieve toepassingen die (her)gebruik maken van overheidsinformatie kunnen hieraan bijdragen. Maar, dan moet die informatie wel voldoen aan wettelijke eisen, en toegankelijk en vindbaar zijn. Een metadatastandaard waarmee informatie kan worden beschreven, ongeacht domein of verschijningsvorm, helpt aan deze eisen invulling te geven.’

Wet open overheid

De ontwikkeling is ook van belang voor de Wet open overheid (Woo). KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties  is betrokken zodat overheden ook MDTO kunnen gebruiken voor actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorieën van de Woo via de voorziening Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI). Oplossingen voor bestaande knelpunten zullen zoveel mogelijk in één keer worden doorgevoerd en niet in fasen. Dat kost wel meer tijd. Er is een tussenversie van het informatiemodel beschikbaar gekomen die een beeld van de keuzes en de veranderingen die tot nu toe zijn gemaakt.

Lees meer over dit onderwerp in dit  artikel uit de decembereditie van OD.