11 april 2017

Minder softwareproducten voldoen aan standaarden

image for Minder softwareproducten voldoen aan standaarden image

Uit de Compliancy Monitor van KING van 10 april jl. blijkt dat het aantal softwareproducten dat bij gemeenten in gebruik is en voldoet aan zogenaamde ‘eindproductstandaarden’ (oftewel: compliant is) in de afgelopen maanden is afgenomen.

Uit de Compliancy Monitor van KING van 10 april jl. blijkt dat het aantal softwareproducten dat bij gemeenten in gebruik is en voldoet aan zogenaamde ‘eindproductstandaarden’ (oftewel: compliant is) in de afgelopen maanden is afgenomen.

Dat is nu iets meer dan 1/3 van alle aangeboden softwareproducten. Een aanzienlijke achteruitgang in vergelijking met half 2016, toen nog ruim 50% van alle producten aan die standaarden voldeed. Een van de oorzaken is dat het aantal aangeboden producten op de gemeentelijke softwaremarkt gestaag toeneemt, terwijl bestaande niet-compliant producten ook in gebruik blijven.
Ook het tempo waarmee gemeenten niet-compliant producten vervangen, blijft achter. Zo is inmiddels een vicieuze cirkel ontstaan: leveranciers kunnen hun investeringen in compliant producten onvoldoende te gelde maken, waardoor de prikkel om te investeren in compliant producten afneemt.

Het risico van deze ontwikkeling is dat de kosten voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk softwarelandschap onnodig oplopen, terwijl de beoogde kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt.
 
Belang van actuele en complete informatie
Om grip te krijgen op de ontwikkeling van het gemeentelijke applicatielandschap is actuele en complete informatie steeds belangrijker. Een goede Compliancy Monitor is echter alleen mogelijk wanneer gemeenten en leveranciers hun gegevens over in gebruik zijnde softwareproducten periodiek in de Softwarecatalogus updaten. En dat kan beter!

De eerstvolgende monitor verschijnt op of omstreeks 28 juni 2017.
Bron: kinggemeenten.nl