3 juli 2012

Ministerie BZK over op Shared Service Center

image for Ministerie BZK over op Shared Service Center image

Op 1 juli jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haar ICT-organisatie overgedragen aan de rijksbrede organisatie Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) te Den Haag. SSC-ICT neemt het beheer van 4500 werkplekken over, zowel bij de beleidskern als bij een aantal nauw verbonden uitvoeringsorganisaties van BZK. Organisaties met een zogenaamde ‘hoger beveiligde werkplek’ (zoals de AIVD) vallen buiten de overeenkomst.

Op 1 juli jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haar ICT-organisatie overgedragen aan de rijksbrede organisatie Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) te Den Haag. SSC-ICT neemt het beheer van 4500 werkplekken over, zowel bij de beleidskern als bij een aantal nauw verbonden uitvoeringsorganisaties van BZK. Organisaties met een zogenaamde ‘hoger beveiligde werkplek’ (zoals de AIVD) vallen buiten de overeenkomst.