18 januari 2012

Ministeries en steden zwijgzaam over verbeurde dwangsommen

image for Ministeries en steden zwijgzaam over verbeurde dwangsommen image

Ministeries negeren het kabinetsbesluit om verbeurde dwangsommen wegens overschrijden van beslistermijnen openbaar te maken. Ook de grote steden zijn hierover nauwelijks transparant, ondanks een oproep van het kabinet. Sinds oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Burgers en bedrijven hebben hierdoor automatisch recht op financiële compensatie als overheden niet binnen de wettelijke termijn reageren op een aanvraag of bezwaarschrift.

Ministeries negeren het kabinetsbesluit om verbeurde dwangsommen wegens overschrijden van beslistermijnen openbaar te maken. Ook de grote steden zijn hierover nauwelijks transparant, ondanks een oproep van het kabinet. Sinds oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Burgers en bedrijven hebben hierdoor automatisch recht op financiële compensatie als overheden niet binnen de wettelijke termijn reageren op een aanvraag of bezwaarschrift.