7 december 2020

Modernisering Archiefwet

image for Modernisering Archiefwet image

Met een modernisering van de Archiefwet wordt het archief beter up to date, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en krijgen onderzoekers eerder toegang tot gegevens.

De Archiefwet schrijft voor dat belangrijke overheidsinformatie bewaard, vindbaar en toegankelijk blijft voor later. De huidige regels zijn echter verouderd en vooral gestoeld op het papieren tijdperk. Ze houden te weinig rekening met het feit dat informatie tegenwoordig vooral digitaal wordt verwerkt. Digitale informatie versnippert makkelijk omdat deze vaak op verschillende systemen gebruikt en bewaard wordt.

Overheden moeten ook met de nieuwe wet van tevoren zelf bedenken en vastleggen wat voor soort informatie belangrijk genoeg is om te bewaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om contracten, besluiten en om verslagen waarin is opgeschreven hoe bepaalde besluiten tot stand zijn gekomen. Dat kunnen documenten zijn maar ook websites en e-mails.