26 september 2019

Nationaal Archief heeft nieuwe handleiding Steekproeven opgesteld

image for Nationaal Archief heeft nieuwe handleiding Steekproeven opgesteld image

De afgelopen decennia zijn meerder archiefpublicaties verschenen over steekproeven. Steekproeven kunnen organisaties helpen om genuanceerder om te gaan met het bewaren of vernietigen van informatie. De meerwaarde van deze nieuwe handleiding Steekproeven zit vooral in de praktische toepasbaarheid. Het document is bewust beknopt, helder en laagdrempelig. Voorwaarden voor steekproeven zijn duidelijk omschreven. Een stappenplan ondersteunt de gebruiker bij het trekken van steekproeven.

De afgelopen decennia zijn meerder archiefpublicaties verschenen over steekproeven. Steekproeven kunnen organisaties helpen om genuanceerder om te gaan met het bewaren of vernietigen van informatie. De meerwaarde van deze nieuwe handleiding Steekproeven zit vooral in de praktische toepasbaarheid. Het document is bewust beknopt, helder en laagdrempelig. Voorwaarden voor steekproeven zijn duidelijk omschreven. Een stappenplan ondersteunt de gebruiker bij het trekken van steekproeven. Voor een eenvoudige aselecte steekproef met standaard parameters zijn bovendien enkele handige tools ontwikkeld. De ‘steekproefcalculator’ biedt de mogelijkheid om de grootte van de steekproef te berekenen, de ‘random getallen generator’ om bewust willekeurig – en dus objectief – de blijvend te bewaren informatieobjecten aan te duiden.

Wil je als overheidsorganisatie aan de slag met steekproeven?
Hou er dan rekening mee dat de beslissing en de methode eerst in een selectielijst vastgelegd worden.

Meer informatie vind je in de Handleiding Steekproeven en op de webpagina Waardering en selectie.