17 juni 2020

Nationaal Archief maakt scans nader toegankelijk

image for Nationaal Archief maakt scans nader toegankelijk image

Het Nationaal Archief ontwikkelt een check om scans nader toegankelijk te maken. Daarmee wordt het voor onderzoekers gemakkelijker om sneller te kunnen zoeken in het digitaal archief.

Het Nationaal Archief ontwikkelt een check om scans nader toegankelijk te maken. Daarmee wordt het voor onderzoekers gemakkelijker om sneller te kunnen zoeken in het digitaal archief.

Momenteel wordt deze check toegepast op een archief van het Ministerie van Koloniën uit de 19e eeuw. Via een index vindt een onderzoeker besluiten over een bepaald onderwerp en ziet op welke dag en met welk registratienummer een besluit is genomen. Door de eerste scan van een dagbundel te markeren en de vermelde datum op de omslag in te voeren met data entry, kan de onderzoeker nu ook digitaal eenvoudig een dagbundel terugvinden. Binnen een dagbundel markeren we vervolgens de afzonderlijke archiefstukken (de agenda, besluiten en bijlagen). Het resultaat is een Excel-bestand met een kolom met namen van gemarkeerde scans en een kolom met de datum van de dagbundel of de term ‘archiefstuk’.

Bron: Nationaal Archief