28 februari 2024

Navigeren door het labyrint

image for Navigeren door het labyrint image

DAMA’s DMBOK… Iedereen die weleens een cursus data­management heeft gevolgd, is oog in oog komen te staan met dit kolossale boek: de gids om vaardig te worden in het managen van de databerg die menig organisatie rijk is. Voor veel data- en informatiespecialisten vormt het doorakkeren van dit boek een enorme tijdsinvestering en daarom verschijnt er bij tijd en wijle een iets minder corpulente toelichting op DMBOK. Zo ook Navigeren door het labyrint van Laura Sebastian-Coleman.

In dit ruim 200 pagina’s tellende boek – bijna 300 inclusief referenties en index – wordt op makkelijk leesbare wijze toegelicht waarom en hoe organisaties goede en betrouwbare data op een strategische manier kunnen inzetten en zo kunnen bijdragen om succesvol ambities en organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit alles blijkt makkelijker bedacht dan uitgevoerd. Op z’n zachts gezegd opmerkelijk aangezien er geen organisatie is die het belang en de meerwaarde van data voor de bedrijfsvoering en dienstverlening ontkent.

Wat u moet weten
Dit heeft onder andere te maken met de positionering van data als bedrijfsmiddel. Financiën, computers, etcetera, komen ons bekend voor. We kennen hun value chain, hebben een levenscyclus en we zien ze netjes terugkomen op de balans. De toegeschreven waarde is bekend en daarmee worden het beheersbaardere middelen. Data laten zich echter niet zo makkelijk beheersen. Ze vergaan niet en het gebruik ervan levert vrijwel altijd meer data op.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 32: Archiveren by designLees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *