7 augustus 2014

Nieuwe directeur Nationaal Archief

image for Nieuwe directeur Nationaal Archief image

Marens Engelhard wordt per 1 november 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief.

Marens Engelhard wordt per 1 november 2014 de opvolger van Martin Berendse als algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief.

Engelhard is sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam en in die hoedanigheid ook gemeentearchivaris. Als directeur van het Stadsarchief (onder wie ook het Bureau Monumenten & Archeologie valt) geeft hij leiding aan een kleine tweehonderd medewerkers. Net als voor het Nationaal Archief zijn zowel publieksdienstverlening op het terrein van documentair erfgoed als alle ontwikkelingen rond digitaal archiveren en online raadpleging ook voor het Stadsarchief kernbegrippen.

Voordat Engelhard, van huis uit historicus,  gemeentearchivaris werd, was hij onder meer stadsdeelsecretaris in Osdorp, deed hij een aantal interim-klussen, was hij organisatieadviseur en directeur van het Pedologisch Instituut Amsterdam. Helemaal nieuw in de Rijksdienst is Engelhard niet: aan het einde van de vorige eeuw werkte hij een aantal jaren als hoofd bij de toenmalige Economische Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken. De eerste tien jaar van zijn loopbaan werkte hij voor diverse adviesbureaus in binnen- en buitenland.

(Bron: Nationaal Archief)