10 juli 2012

Nieuwe Nederlandse norm voor taxonomie documenttypen

image for Nieuwe Nederlandse norm voor taxonomie documenttypen image

NEN 2084 ‘Taxonomie van documenttypen’ is gepubliceerd. NEN 2084 omvat een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Het eenduidig benoemen van documenttypen maakt het mogelijk dat verschillende processen gegevens van elkaar gebruiken. Dit is belangrijk bij het communiceren over en het exporteren en centraal beheren van documenten.

Voor meer informatie klikt u hier:

NEN 2084 ‘Taxonomie van documenttypen’ is gepubliceerd. NEN 2084 omvat een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Het eenduidig benoemen van documenttypen maakt het mogelijk dat verschillende processen gegevens van elkaar gebruiken. Dit is belangrijk bij het communiceren over en het exporteren en centraal beheren van documenten.

Voor meer informatie klikt u hier: