15 april 2013

Nieuwe release van GEMMA e-formulieren

image for Nieuwe release van GEMMA e-formulieren image

De nieuwe release van de specificaties voor de GEMMA e-formulieren is een feit. In totaal zijn nu 21 formulieren vernieuwd. Dit zijn onder andere de ‘aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer’ en ‘marktplaatsvergunning’. Op basis van deze specificaties, bouwen leveranciers e-formulieren voor gemeenten. E-formulieren dragen bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Zo wordt het voor burgers en organisaties makkelijker om hun zaken digitaal met hun gemeente te regelen.

De nieuwe release van de specificaties voor de GEMMA e-formulieren is een feit. In totaal zijn nu 21 formulieren vernieuwd. Dit zijn onder andere de ‘aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer’ en ‘marktplaatsvergunning’. Op basis van deze specificaties, bouwen leveranciers e-formulieren voor gemeenten. E-formulieren dragen bij aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Zo wordt het voor burgers en organisaties makkelijker om hun zaken digitaal met hun gemeente te regelen.