24 februari 2012

Norm ICT-beveiligingsassessment DigiD is bekend

image for Norm ICT-beveiligingsassessment DigiD is bekend image

Logius heeft de norm voor het ICT beveiligingsassessment DigiD vastgesteld. De assessments zijn recent in een VNG-ledenbrief en in een nieuwsbericht op de website van KING/VNG aangekondigd. Alle gemeenten moeten uiterlijk eind 2013 aan de norm voldoen. De VNG en KING doen de komende maanden met enkele gemeenten en leveranciers een pilot, om de gevolgen voor gemeenten te bepalen.

Logius heeft de norm voor het ICT beveiligingsassessment DigiD vastgesteld. De assessments zijn recent in een VNG-ledenbrief en in een nieuwsbericht op de website van KING/VNG aangekondigd. Alle gemeenten moeten uiterlijk eind 2013 aan de norm voldoen. De VNG en KING doen de komende maanden met enkele gemeenten en leveranciers een pilot, om de gevolgen voor gemeenten te bepalen.