15 juli 2011

NUP-bouwstenen brengen kosten en baten van elektronische overheid in beeld

image for NUP-bouwstenen brengen kosten en baten van elektronische overheid in beeld image

Met NUP-bouwstenen kan een gemeente de kosten en baten van de elektronische overheid inzichtelijk maken en meten. Verschillende overheden willen hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Dit doen ze met de implementatie van de e-overheidsbouwstenen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).

Met NUP-bouwstenen kan een gemeente de kosten en baten van de elektronische overheid inzichtelijk maken en meten. Verschillende overheden willen hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Dit doen ze met de implementatie van de e-overheidsbouwstenen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).