18 april 2017

Online enquête naar behoeften opleidingen informatieprofessionals

image for Online enquête naar behoeften opleidingen informatieprofessionals image

Organisaties die gericht zijn op kennis en informatie, zoals bijvoorbeeld bibliotheken, archieven en documentatiecentra van overheidsdiensten, hebben al jaren te maken met grote veranderingen en vernieuwingen in het informatievak.

Organisaties die gericht zijn op kennis en informatie, zoals bijvoorbeeld bibliotheken, archieven en documentatiecentra van overheidsdiensten, hebben al jaren te maken met grote veranderingen en vernieuwingen in het informatievak.

In hoeverre sluiten bestaande opleidingen nog aan bij de vaardigheden die bibliothecarissen, archivarissen en andere professionals in het kennis- en informatiedomein tegenwoordig en in de toekomst nodig hebben? Tot welke vaardigheden zou een opleiding voor deze sectoren moeten opleiden? Is er behoefte aan een (mogelijk gecombineerde Vlaams-Nederlandse) opleiding op hbo- of universitair niveau waar deze vaardigheden centraal staan?

Vragen die aan de orde komen in een Vlaams-Nederlands onderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) van start is gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kasperkovitz beleidsonderzoek en advies in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Dialogic.

Om deze vragen te beantwoorden is een online enquête opgezet waarmee onder bibliotheken, archieven, overheidsdiensten, bedrijven met een kennis- en informatiefunctie en non-profitexpertisecentra de behoeften qua opleidingen gepeild worden.
Bent u informatieprofessional of werkgever van informatieprofessionals? Dan kunt u hier de enquête tot uiterlijk 23 april invullen en laten weten welke behoeften uw organisatie heeft t.a.v. opleidingen voor de toekomstige informatieprofessional: https://dialogic.datacoll.net/pybybpmhjg?l=nl