2 april 2020

Online review MDTO

image for Online review MDTO image

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een norm voor metadateren voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO).

Via een online review willen de betrokken partijen MDTO verder verbeteren. Vanaf 1 april zijn reacties en bevindingen welkom. Onderwerpen van de review zijn het informatiemodel, het XML schema en de koppelvlakspecificatie.

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een norm voor metadateren voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO).

Via een online review willen de betrokken partijen MDTO verder verbeteren. Vanaf 1 april zijn reacties en bevindingen welkom. Onderwerpen van de review zijn het informatiemodel, het XML schema en de koppelvlakspecificatie.

Ingediende opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie van de modules. De nieuwe versie van MDTO wordt in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. MDTO is dan een norm van het Nationaal Archief, bruikbaar voor de hele overheid.

MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en vervangt tevens het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). Meer informatie over de ontwikkeling van MDTO is te vinden in een recent artikel in Od-magazine, beschikbaar op de website van het Nationaal Archief.