1 januari 2009

Openbaarheid in historisch en hedendaags perspectief

image for Openbaarheid in historisch en hedendaags perspectief image

Od januari 2009, blz. 23Onlangs is het S@P-jaarboek 2006 van de Stichting Archief-publicaties verschenen.

Od januari 2009, blz. 23Onlangs is het S@P-jaarboek 2006 van de Stichting Archief-publicaties verschenen.
Openbaarheid van archieven is een van de meest centrale begrippen in het Nederlandse archiefwezen (en ook daarbuiten). Omgaan met openbaarheid van archieven is in de afgelopen twee eeuwen gegroeid, veranderd en verandert nog steeds. De kern is steeds hetzelfde gebleven: toestaan of weigeren? De inhoud is veranderd: wat is er openbaar, de archiefstukken of de informatie? De regels zijn gewijzigd. Naast de Archiefwet bevatten ook andere wetten, met als belangrijkste de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), bepalingen over de openbaarheid van archieven. Het overgebrachte archiefmateriaal is recenter geworden. En de achterliggende motivatie en regelgeving heeft het onderwerp een complexiteit bezorgd, die aanleiding geeft tot de nodige dilemma’s en discussies. Een actueel voorbeeld is de discussie over de openbaarheid van het rapport over de Hofmans-affaire uit 1956. Ook blijven zaken als het raadplegen van archieven van de bijzondere rechtspleging van na de tweede wereldoorlog of de inzage van stukken met materiaal over biologische ouders gevoelige aangelegenheden. 
De complexe problematiek omtrent openbaarheid van archieven en informatie wordt in het jaarboek in dertien artikelen behandeld, verdeeld over vier hoofdstukken. Het inleidende hoofdstuk richt zich op de betekenis van openbaarheid in verleden en heden. In het tweede hoofdstuk staat het juridische perspectief van de openbaarheid centraal. De bijdragen in het derde hoofdstuk willen de dagelijkse praktijk van de omgang met beperkt openbare archieven tonen. Telkens moet een afweging worden gemaakt tussen de bescherming van de levenssfeer van personen en de belangen van het archiefonderzoek en de geschiedschrijving. In het laatste hoofdstuk wordt de andere kant van openbaarheid onder de loep genomen: het geheim houden of zelfs bewust niet vastleggen van bepaalde informatie. 
Openbaarheid en toegang. Openbaarheid en geheimhouding. Vroeger en nu. In Nederland en daarbuiten. Met dit jaarboek hoopt de Stichting Archiefpublicaties een bijdrage te leveren aan de discussie over openbaarheid. 
Het jaarboek 2006 staat onder redactie van Marijke Bruggeman, Geert-Jan van Bussel, Jan Kompagnie en Hans Waalwijk. De publicatie is te bestellen op www.archiefpublicaties.nl.

ISBN 978-90-71251-27-6
Prijs € 30,50 (incl. € 3,50 verzendkosten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *