19 juni 2012

Operatie NUP start impactanalyse Digilevering

image for Operatie NUP start impactanalyse Digilevering image

De impactanalyse wordt opgezet om een aantal thema’s uit te diepen. Zo wordt achterhaald in hoeverre Digilevering grootschalig implementeerbaar is en of de resultaatverplichting haalbaar is. De resultaatverplichting luidt dat alle gemeenten voor 1 januari 2015 aansluiten op Digilevering en de voorziening in ieder geval gebruiken voor de basisregistraties BAG, GBA en NHR.De impactanalyse Digilevering is van start gegaan met het formeren van een begeleidingscommissie.

De impactanalyse wordt opgezet om een aantal thema’s uit te diepen. Zo wordt achterhaald in hoeverre Digilevering grootschalig implementeerbaar is en of de resultaatverplichting haalbaar is. De resultaatverplichting luidt dat alle gemeenten voor 1 januari 2015 aansluiten op Digilevering en de voorziening in ieder geval gebruiken voor de basisregistraties BAG, GBA en NHR.De impactanalyse Digilevering is van start gegaan met het formeren van een begeleidingscommissie.