17 april 2012

Overheden ontwikkelen zelden een strategie voor sociale media

image for Overheden ontwikkelen zelden een strategie voor sociale media image

Nederlandse overheidsinstanties zoeken naar nut en noodzaak van het gebruik van sociale media, maar hebben zelden een strategie op dit gebied. Dat constateert Ernst & Young op basis van een onderzoek onder 934 ambtenaren. Een derde deel van de overheidsorganisaties gebruikt helemaal geen social media. De rest past ze vooral toe in proefprojecten.

Nederlandse overheidsinstanties zoeken naar nut en noodzaak van het gebruik van sociale media, maar hebben zelden een strategie op dit gebied. Dat constateert Ernst & Young op basis van een onderzoek onder 934 ambtenaren. Een derde deel van de overheidsorganisaties gebruikt helemaal geen social media. De rest past ze vooral toe in proefprojecten.