3 juli 2012

Overheidsdiensten zijn nu vooral digitale diensten

image for Overheidsdiensten zijn nu vooral digitale diensten image

Nederlanders maken op grote schaal gebruik van digitale diensten van de overheid. Daarmee scoort Nederland hoog in internationaal verband. Tegelijkertijd kiest de overheid ook steeds vaker voor een persoonlijke benadering in geval van een klacht of bezwaar. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Meer digitale dienstverlening levert de overheid maar ook de burger voordeel op.

Nederlanders maken op grote schaal gebruik van digitale diensten van de overheid. Daarmee scoort Nederland hoog in internationaal verband. Tegelijkertijd kiest de overheid ook steeds vaker voor een persoonlijke benadering in geval van een klacht of bezwaar. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Meer digitale dienstverlening levert de overheid maar ook de burger voordeel op.