8 oktober 2012

Positieve resultaten onderzoek naar volledigheid GBA-V

image for Positieve resultaten onderzoek naar volledigheid GBA-V image

Het Agentschap BPR heeft in samenwerking met acht gemeenten een onderzoek gedaan naar de volledigheid van de GBA-V ten opzichte van de GBA-bestanden van deze gemeenten. Het resultaat van dit onderzoek is zeer positief, de GBA-V is volledig en actueel gebleken. Wel zijn er een gering aantal afwijkingen in kwaliteit in de GBA- bestanden gevonden die in onderling overleg worden opgelost. In de steekproef zijn zowel grote als middelgrote en kleine gemeenten vertegenwoordigd.

Het Agentschap BPR heeft in samenwerking met acht gemeenten een onderzoek gedaan naar de volledigheid van de GBA-V ten opzichte van de GBA-bestanden van deze gemeenten. Het resultaat van dit onderzoek is zeer positief, de GBA-V is volledig en actueel gebleken. Wel zijn er een gering aantal afwijkingen in kwaliteit in de GBA- bestanden gevonden die in onderling overleg worden opgelost. In de steekproef zijn zowel grote als middelgrote en kleine gemeenten vertegenwoordigd.