12 maart 2020

Privacy en bewustzijn

image for Privacy en bewustzijn image

Mensen vragen regelmatig hulp aan hun gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet. Ook kloppen zij bij gemeenten aan voor bijvoorbeeld hulp bij schulden of leerlingenvervoer voor hun kinderen. Vaak gaat het om een zogeheten enkelvoudige vraag. Maar regelmatig spelen er ook meerdere vragen of problemen. De publicatie ‘Privacy in het sociaal domein, bewustzijn bij gemeenten’ richt zich op het bewustzijn van privacy bij gemeenten en is bedoeld om gemeenten en hun ketenpartners bewuster te maken bij het verwerken van persoonsgegevens.

Mensen vragen regelmatig hulp aan hun gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet. Ook kloppen zij bij gemeenten aan voor bijvoorbeeld hulp bij schulden of leerlingenvervoer voor hun kinderen. Vaak gaat het om een zogeheten enkelvoudige vraag. Maar regelmatig spelen er ook meerdere vragen of problemen. De publicatie ‘Privacy in het sociaal domein, bewustzijn bij gemeenten’ richt zich op het bewustzijn van privacy bij gemeenten en is bedoeld om gemeenten en hun ketenpartners bewuster te maken bij het verwerken van persoonsgegevens.

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijst de vraag: welke gegevens mogen dan gebruikt of uitgewisseld worden? Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om gemeenten te ondersteunen zijn vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema verzameld. Binnen dit traject werkten VNG, Divosa, het ministerie van BZK en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten.

Lees hier de publicatie ‘Privacy in het sociaal domein, bewustzijn bij gemeenten’