9 juli 2020

Programmamanager IDA

image for Programmamanager IDA image

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

Programmamanager IDA

18 uur | Den Haag

Context van de resultaatopdracht

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

Programmamanager IDA

18 uur | Den Haag

Context van de resultaatopdracht

In je rol als programmamanager IDA ben je verantwoordelijk voor het programma van de Interprovinciale Digitaliseringsagenda. Sinds vorig jaar werken de provincies samen aan dit programma, dat is gericht op de diverse aspecten van digitalisering: van ethiek, privacy, security, toepassing voor maatschappelijke opgaven tot het op orde brengen en houden van dienstverlening, bedrijfsvoering en databeheer. 

Je bent in staat om op de meest complexe integrale vraagstukken met gezag te kunnen acteren op bestuurlijk en ambtelijk niveau, van medewerker tot provinciesecretaris. Daarbij verbind je op natuurlijke wijze verantwoordelijkheden van provincies met die van medeoverheden, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Je bent vanuit je ervaring gepokt en gemazeld om snel de essentie uit vraagstukken te destilleren en deze te vertalen in een doelstelling met ambities en die vervolgens actief te organiseren en realiseren. Je krijgt er energie van om mensen waarmee je in het programma samenwerkt te enthousiasmeren en te coachen je geeft ze passende opdrachten om de afgesproken resultaten te halen. Je hebt ervaring met de aansturing en coaching van interdisciplinaire teams en bent in staat om samenwerking tussen disciplines binnen een provincies tot stand te brengen. Daarnaast weet je de onderlinge samenwerking tussen provincies en de uitvoeringskracht van de organisaties te vergroten.

Je excelleert in organiserend vermogen om een dynamische en brede agenda van digitalisering gedragen te krijgen, en in en met de diverse onderdelen van de provinciale organisaties tot uitvoering te brengen. Daarbij weet je het bewustzijn van de organisatie over de steeds ontwikkelende kansen en risico’s van digitalisering op het benodigde niveau te brengen. Je bent een verandermanager, een verbinder en netwerker die samen met provincies en medeoverheden het programma tot uitvoering brengt.

In je rol als programmamanager IDA haal je het maximale uit je IDA-team (het programmabureau) en stuur je het team inhoudelijk aan. Je bent de schakel tussen de ambtelijke regiegroep IDA en de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering en de provinciale medewerkers die aan de uitvoering van het programma werken. Je bent diegene die de bestuurlijke opgaven omzet in concrete acties en deze uitzet bij de juiste mensen.

Je hebt een goed oog voor de bestuurlijke gevoeligheden en betrekt de bestuurders bij de kansen en risico’s die digitalisering voor hen betekent. Je bent de schakel die de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering adviseert in aanloop naar besluitvorming in het in IPO-Bestuur en de Kring van Provinciesecretarissen. Je zorgt ervoor dat de impact van het programma maximaal is.

Jouw opdracht

 • Je belangrijkste resultaat is het creëren van bewustwording en betrokkenheid bij digitalisering in alle 12 provincies. Digitalisering doorademt als ons werk, al onze maatschappelijke opgaven en is van belang van bestuurder tot beleidsmedewerker. Bouw een levendige community van mensen die interprovinciaal samenwerken aan de opgaven waarbij digitalisering wordt ingezet.
 • Werk vanuit de coalition of the willing: benut enthousiasme en de bestaand organisatie om draagkracht te creëren. Bundel de krachten met medeoverheden: Rijk, gemeenten en waterschappen.
 • Voer regie zodat de 12 provincies niet 12 keer het wiel opnieuw uitvinden. Zorg voor gezamenlijkheid, zoals de ontwikkeling en inkoop van informatiesystemen, data, software en beveiligingssystemen. Geef pilots een podium zodat ze opgeschaald worden. Zorg ervoor dat provincies van elkaar leren.
 • Bouw aan een sterke programmaorganisatie die het programma draaiende houdt. Coach en stuur het IDA-team en de organisatie van IDA in de diverse sporen en projecten. Intervenieer wanneer realisatie van projecten of afspraken in gevaar dreigt te komen. Daarbij weet je naadloos te schakelen tussen bestuurders, ambtenaren, opdrachtnemers en andere betrokkenen.
 • Advisering van de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering en de Regiegroep IDA. De Kopgroep Digitalisering weet je verstandig te benutten in de voorbereiding van besluitvorming in het IPO Bestuur. Gebruik indien nodig ook de kracht van KPS.

Wat vragen wij:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken.
 • De talenten uitvoeringskracht, bestuurlijke sensitiviteit, onderhandelen, netwerkvaardigheid, conceptuele flexibiliteit, koersvastheid, visie, samenbindend leiderschap, gezag, vernieuwingskracht.
 • Iemand die initiatiefrijk, creatief en innovatief is, van zelfstandig werken houdt, maar zeker ook analytisch is ingesteld en blij wordt van een combinatie van hands-on werk en het leveren van een strategische inbreng.
 • Een teamspeler die er energie van krijgt om een interdisciplinair team tot resultaten te brengen en verantwoordelijk is voor de functionele aansturing.
 • Een brede interesse en kennis van de maatschappelijke opgaven en de kerntaken van de provincies.
 • Je kan je complexe dossiers snel eigen maken en weet complexiteit ook simpel uit te leggen.
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering. Je bent diplomatiek en zelfbewust en in staat om zelfstandig en zeer inhoudelijk met allerlei bestuurders te kunnen overleggen.
 • Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten.
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen.
 • Je herkent je in de IPO-kernbegrippen; opgavegestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.

Wat bieden wij 

 • Wij bieden jou de kans om door het programma een grote, interprovinciale beweging van de digitale transformatie tot stand te brengen. Samen met de bestuurders en de ambtelijke regiegroep IDA trek je de ‘’digitale lente’’ in provincieland.
 • We bieden je de mogelijkheid om interprovinciaal en locatieonafhankelijk te werken.
 • Voor interne kandidaten: voor deze functie word je gedetacheerd vanuit je eigen provincie.
 • Het verdienniveau van de opdracht is schaal 15, maximaal € 7.649,27.

Reacties

Voor meer informatie kun je bellen met Marcel van Bijnen (via Secretaresse 073 – 681 21 29), provincie secretaris Noord-Brabant/ voorzitter IDA. 

Wij zoeken een Programmamanager per 1 augustus 2020, tot en met december 2021.

Solliciteren kan via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.