16 februari 2015

Projectleider gezocht bij Archief 2020 (eerste ronde voor rijksambtenaren, met ervaring metadata en werkervaring bij Decentrale Overheden)

image for Projectleider gezocht bij Archief 2020 (eerste ronde voor rijksambtenaren, met ervaring metadata en werkervaring bij Decentrale Overheden) image

Tot 27 februari opengesteld op de Rijks mobiliteitsbank.


Het programmabureau Archief 2020 zoekt een energieke, deskundige projectleider!


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Omschrijving tijdelijk werk


Als projectleider TMLO zorg je dat de Decentrale Overheden (ca. 450): gemeenten, waterschappen en provincies aan de slag gaan met metadata.

Tot 27 februari opengesteld op de Rijks mobiliteitsbank.


Het programmabureau Archief 2020 zoekt een energieke, deskundige projectleider!


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Omschrijving tijdelijk werk


Als projectleider TMLO zorg je dat de Decentrale Overheden (ca. 450): gemeenten, waterschappen en provincies aan de slag gaan met metadata. Je stimuleert het gebruik van de in 2014 ontwikkelde metadata standaard TMLO in digitale informatieprocessen, jaagt aan en stimuleert en faciliteert lokale en regionale initiatieven van overheden en hun archiefdiensten.
Je stimuleert het verspreiden en de opname van kennis, kennis-deling en -bevordering. Je doet dit met, voor en door de overheden en je werkt samen met leveranciers en opleiders. De decentrale overheden en de markt ervaren je steun en zorgen na het project voor continuïteit.
Je stroopt ook zelf je mouwen op: je communiceert, organiseert bijeenkomsten, ontwikkelt instrumenten, traint de trainers en organiseert feed-back uit de praktijk.
Je realiseert samen met de sector de actielijnen uit het projectplan. Je bent resultaatgericht, weet van aanpakken en je bent in staat om in het veld de samenwerking aan te gaan en deskundigen van het Nationaal Archief en kennispartners in te zetten. Je denkt in mogelijkheden en weet mensen in beweging te brengen. Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken. Als projectleider zal je periodiek rapporteren aan de Stuurgroep Landelijke Projecten binnen het programma over de voortgang.


Programma Archief 2020


Samen vormgeven aan het digitale geheugen van de samenleving, dat is wat Archief 2020, samen met de uitvoeringspartners UvW, IPO en VNG tot doel heeft. Archief 2020 is een innovatieprogramma om te komen tot duurzame toegankelijkheid van digitale (overheids)informatie en een toekomstvaste archieffunctie. Archief 2020 richt zich op de gehele archiefsector waarbij de decentrale overheden in Nederland centraal staat. Daarbij gaat het om nieuwe manieren van (samen)werken in een digitale werkomgeving.
Het Programma Archief 2020 draagt hiermee bij aan de innovatieagenda van het landelijke Archiefconvenant 2012-2016. Dat gebeurt samen met de convenantpartners (decentrale overheden en het Ministerie van OCW), het Nationaal Archief en andere archiefinstellingen. Waar mogelijk maakt Archief 2020 gebruik van bestaande instrumenten en haakt aan bij lopende ontwikkelingen. Archief 2020 is medio 2013 gestart en loopt tot en met 2016. Gedurende de looptijd werkt het programma aan vijf programmalijnen: digitale duurzaamheid, openbaarheid en selectie, toegankelijkheid, documenteren van de samenleving en kwaliteitszorg en bestelversterking. Het programmabureau stimuleert en initieert landelijke projecten en projecten bij lokale /regionale overheden en archiefinstellingen. Daarnaast ondersteunt het programma de versterking van het Nationaal Archief als kennisorganisatie in een landelijk kennisnetwerk.


Programmabureau


Het programmabureau Archief 2020 bestaat uit een programmamanager, twee projectcoördinatoren, een programmasecretaris, twee communicatieadviseurs, een tekstschrijver-webredacteur en een flexibele schil van projectleiders en kennisprofessionals uit de archief- en informatiesector.
Opdrachtgever van het innovatieprogramma Archief 2020 is de Algemene Rijksarchivaris. Het programmabureau is om die reden ook bij het Nationaal Archief gehuisvest en maakt deel uit van de Directie Digitale Infrastructuur en Advies (DIA). Het programmateam werkt nauw samen met kennisprofessionals van het Nationaal Archief en partners in de informatie- en archiefsector.


De functie van projectleider TMLO wordt tijdelijk aan dit programmabureau toegevoegd. TMLO staat voor Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden. In 2014 hebben de VNG, IPO en Unie van Waterschappen samen met KING en Archief2020 een TMLO opgeleverd. Het TMLO is door de Stuurgroep Landelijke projecten vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit de Programmamanager Archief 2020, VNG, IPO en UvW. TMLO fase 2 is het vervolg op de ontwikkeling van TMLO en is gericht op het bevorderen van het gebruik van het TMLO. Voor TMLO fase 2 is een concept projectplan beschikbaar, waarin 4 actielijnen worden onderscheiden: communicatie, positionering, bevordering gebruik TMLO en inrichting beheerorganisatie.


Meer informatie
Voor verdere informatie: www.archief2020.nl; nieuwsbericht 1 mei 2014, de discussiegroep van Archief 2020op het Breednetwerk en de info2020.pleio.nl pagina metadata


Opleiding / ervaring


• werk- en denkniveau: WO;
• relevante opleiding en aantoonbare werkervaring met kennis van/ affiniteit met (digitaal) archiefbeheer, metadata en digitaal informatiemanagement
• aantoonbare ervaring bij minstens twee van de decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke organen;
• ervaring met projectmanagement en/of programmamanagement;
• ervaring met of bij (decentrale) overheden en goed inzicht in de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de Nederlandse archief- en informatiesector;
• ervaring met projectcommunicatie is een pré;
• inzicht in kennismanagement, leervormen en didactiek.


Competenties:


Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
samenwerken
creativiteit
motiveren
netwerken
organisatiesensitiviteit
voortgangscontrole


Informatie en reageren


Over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:
Andre Plat, Projectcoördinator Archief 2020, telefoonnummer: 06- 55267949 of per e-mail andre.plat@nationaalarchief.nl


Over de procedure: Arja Rous 06-55267957 of per e-mail arja.rous@nationaalarchief.nl
Solliciteren, bij voorkeur digitaal: sollicitatie@nationaalarchief.nl


 


Reageren vóór 27 februari 2015