7 juni 2012

Provincies stellen aanvullend beleidskader vast voor het interbestuurlijk archieftoezicht

image for Provincies stellen aanvullend beleidskader vast voor het interbestuurlijk archieftoezicht image

De provincies hebben in IPO-verband een aanvullend beleidskader voor het toezicht op onder meer gemeenten vastgesteld voor de uitvoering van de Archiefwet 1995. Dat was nodig door de vervanging van het specifieke archieftoezicht door generiek toezicht. Het beleidskader kan worden beschouwd als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb.

De provincies hebben in IPO-verband een aanvullend beleidskader voor het toezicht op onder meer gemeenten vastgesteld voor de uitvoering van de Archiefwet 1995. Dat was nodig door de vervanging van het specifieke archieftoezicht door generiek toezicht. Het beleidskader kan worden beschouwd als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb.