22 september 2020

Raad weten met digitalisering

image for Raad weten met digitalisering image

Hoewel digitale technologie grote voordelen kan opleveren voor overheid, bedrijven en burgers, kan het ook onwenselijke bijwerkingen hebben. Waar op lokaal niveau digitalisering raakt aan publieke belangen, is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad, aldus het Rathenau Instituut in het rapport Raad weten met digitalisering.

Hoewel digitale technologie grote voordelen kan opleveren voor overheid, bedrijven en burgers, kan het ook onwenselijke bijwerkingen hebben. Waar op lokaal niveau digitalisering raakt aan publieke belangen, is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad, aldus het Rathenau Instituut in het rapport Raad weten met digitalisering.

Democratische legitimatie
De inzet van digitale technologie kan leiden tot allerlei veranderingen in de samenleving. Vaak is er sprake van onvoorziene bijeffecten die lang niet altijd even wenselijk zijn. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de gemeenteraad. Het is belangrijk dat ook de lokale politiek zich actief bemoeit met de inzet van digitale technologie in de gemeente, zodat besluiten hierover democratisch gelegitimeerd zijn. Maar in hoeverre lukt dat? En op welke manier zou het raadsdebat over digitalisering verbeterd kunnen worden? 

Sociale impact
Uit het onderzoek komt naar voren dat de maatschappelijke en sociale impact van digitalisering momenteel nog zelden onderwerp van gesprek is in de raad. Het gebruik van digitale technologie in de gemeente wordt niet vaak onderworpen aan politieke en ethische analyse, terwijl dit wel een ingrijpende maatschappelijke impact kan hebben. Daarmee ontsnappen belangrijke beslissingen over de inzet van digitale technologie nog vaak aan democratische controle. 

Om raadsleden houvast te bieden, heeft het Rathenau Instituut een denkraam ontworpen dat kan helpen om de complexiteit van digitaliseringsvraagstukken te ontrafelen.

Lees hier meer over in het rapport Raad weten met digitalisering