17 april 2012

Rapport: Overheidorganisaties moeten ‘cloud-actief’ worden

image for Rapport: Overheidorganisaties moeten ‘cloud-actief’ worden image

Hoewel de kostenbesparingen ronduit aantrekkelijk kunnen zijn, initieert cloud computing ten principale ongekende organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Zonder clouddiensten geen succesvolle invoering van nieuwe manieren van werken, effectieve rampenbestrijding of doelgerichte en efficiënte dienstverlening aan burger en ondernemer. Nederlandse overheidsorganisaties kunnen niet anders dan ‘cloud-actief’ worden. Dat vraagt om beleid op basis van strategische doelstellingen.

Hoewel de kostenbesparingen ronduit aantrekkelijk kunnen zijn, initieert cloud computing ten principale ongekende organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Zonder clouddiensten geen succesvolle invoering van nieuwe manieren van werken, effectieve rampenbestrijding of doelgerichte en efficiënte dienstverlening aan burger en ondernemer. Nederlandse overheidsorganisaties kunnen niet anders dan ‘cloud-actief’ worden. Dat vraagt om beleid op basis van strategische doelstellingen.