23 oktober 2017

Regeerakkoord: verbeteren digitale dienstverlening

image for Regeerakkoord: verbeteren digitale dienstverlening image

‘Een goed functionerend openbaar bestuur moet zich aanpassen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening’, zo schrijft het kabinet Rutte III in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst.’

Fysieke overheidscommunicatie, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De website mijnoverheid.nl wordt daarom verbeterd. Er komt een machtigingsfunctie en de website kan straks burgers informeren via pushberichten.

‘Een goed functionerend openbaar bestuur moet zich aanpassen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening’, zo schrijft het kabinet Rutte III in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst.’

Fysieke overheidscommunicatie, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De website mijnoverheid.nl wordt daarom verbeterd. Er komt een machtigingsfunctie en de website kan straks burgers informeren via pushberichten.

Burgers krijgen meer regie op hun gegevens. Privacygevoelige informatie in de Basisregistratie Personen wordt versleuteld opgeslagen en DigiD wordt veiliger gemaakt.
Openbare informatie zal beter vindbaar en toegankelijk worden gemaakt in de vorm van open data.

Het nieuwe kabinet trekt 95 miljoen euro uit voor cybersecurity. Er is aandacht voor onder andere: standaarden voor Internet-of-things-apparaten en het stimuleren van onderzoek en verbetering van voorlichtingscampagnes cyberhygiëne.

Bron: digitaleoverheid.nl