3 juli 2017

Resultaten pilot webarchivering gepresenteerd

image for Resultaten pilot webarchivering gepresenteerd image

In de gemeente Middelburg werd op 27 juni het eindrapport van de pilot webarchivering gepresenteerd. De pilot van de gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief ging om het volgende:

In de gemeente Middelburg werd op 27 juni het eindrapport van de pilot webarchivering gepresenteerd. De pilot van de gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief ging om het volgende:
Sinds 2011 archiveert het bedrijf Capsis, dat gespecialiseerd is in het archiveren van websites, één keer per week de website door het maken van snapshots (momentopnames). De vraag was in hoeverre deze vorm van archivering voldoet aan de eis van duurzame toegankelijkheid. Om deze vraag te kunnen beantwoorden voerden de gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief de pilot met de gemeentelijke website uit.

Voor de pilot zijn de snapshots van het webarchiveringsbedrijf opgenomen in het e-depot. Vervolgens werd de live website van de gemeente opgenomen in het e-depot. Beide opnames zijn succesvol verlopen. Voor het raadplegen van de inhoud is nog wel aanvullende actie nodig. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat de snapshots onafhankelijk van de eigen applicatie raadpleegbaar zijn. Om ook de live website zonder enig hulpmiddel te kunnen bekijken in het e-depot dient de betreffende software nog te worden doorontwikkeld.

Om het beheer van de website goed te regelen werd verder de aanbeveling gedaan een handboek webarchivering op te stellen. Daarin dienen onder meer de verantwoordelijkheden van het beheer van de website te worden geregeld en de onderdelen en de onderlinge samenhang inzichtelijk te worden gemaakt.

Bij wijze van presentatie werd de USB-stick, met daarop het rapport, netjes verpakt in een analoog archiefdoosje, met een mooi gekrulde Zeeuws Archief-blauwe strik!

Bron: Zeeuws Archief