23 maart 2012

Revitalisering interbestuurlijk toezicht vertraagd

image for Revitalisering interbestuurlijk toezicht vertraagd image

De invoering van het nieuwe interbestuurlijk toezicht vindt zeker niet meer op 1 juli 2012 plaats. De Eerste Kamer besloot dat er eerst een nader voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Revitalisering Generiek Toezicht wordt opgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken moet daarop een nadere memorie van antwoord maken en pas daarna vindt de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaats. Inwerkingtreding van de wet is nu voorzien per 1 januari 2013.

De invoering van het nieuwe interbestuurlijk toezicht vindt zeker niet meer op 1 juli 2012 plaats. De Eerste Kamer besloot dat er eerst een nader voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Revitalisering Generiek Toezicht wordt opgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken moet daarop een nadere memorie van antwoord maken en pas daarna vindt de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaats. Inwerkingtreding van de wet is nu voorzien per 1 januari 2013.