23 augustus 2023

Risicomanagement ontbreekt bij informatiehuishouding

image for Risicomanagement ontbreekt bij informatiehuishouding image

De informatiehuishouding is volop in beweging en kent veel uitdagingen, door nieuwe wetgeving, verbeterprogramma’s en ideeën die zijn komen overwaaien uit het buitenland. Helaas ontbreekt er in dit speelveld een goed risicomanagementframework, zoals COSO1 dat is voor de financiële huishouding. Dat is een groot probleem.

Als de financiële huishouding van Nederland gevoerd zou worden als die van de informatiehuishouding, zou de rijksoverheid per ommegaande failliet zijn. Juist bij een gebrekkige controle op de toepassing van alle huidige wettelijke regels, afspraken en kennis, maar vooral ook door te weinig interne controle op de naleving ervan, gaat het mis.

De vraag is of alle nieuwe verbeterprogramma’s met hun goede intenties en ict-oplossingen efficiënt en effectief bijdragen aan de beoogde verbeteringen. In 2006 is bijvoorbeeld een groot verbeterprogramma Informatie op Orde gestart bij de overheid, maar dat heeft door een gebrek aan naleving van de afspraken niet tot de gewenste verbeteringen geleid. Anno 2023 kunnen alle tools en baselines uit die tijd van hun stof worden ontdaan en per direct worden ingezet.

Te ruim
Het begrip informatiehuishouding is in het overheidslandschap niet altijd voor iedereen even helder of duidelijk afgebakend. Wie de website www.informatiehuishouding.nl raadpleegt, komt in een vrij speelveld terecht van definities, dure infographics en veel percepties en niet wetenschappelijk onderbouwde toekomstvisies die als een snelle houtskoolschets worden neergezet.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 27: Landschap Informatiehuishouding. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *