17 september 2012

Rob: Nieuwe wet openbaarmaking overheidsinformatie

image for Rob: Nieuwe wet openbaarmaking overheidsinformatie image

In de komende kabinetsperiode moet een Wet op de overheidscommunicatie tot stand komen die verplicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, aldus de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een advies. Meer actieve openbaarmaking leidt volgens het advies Gij zult openbaar maken. Naar een volwassen omgang met overheidsinformatie tot minder verzoeken om openbaarmaking, de huidige Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur).

In de komende kabinetsperiode moet een Wet op de overheidscommunicatie tot stand komen die verplicht tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, aldus de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een advies. Meer actieve openbaarmaking leidt volgens het advies Gij zult openbaar maken. Naar een volwassen omgang met overheidsinformatie tot minder verzoeken om openbaarmaking, de huidige Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur).