24 januari 2018

Samen organiseren, Samen realiseren

image for Samen organiseren, Samen realiseren image

Het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie, het ”open en transparant” maken  van raadsinformatie zijn voorbeelden van gemeentelijke dienstverlening die in de uitvoering gelijk zijn voor alle gemeenten. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken, voorzieningen collectief ontwikkelen en collectief beheren.

Het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie, het ”open en transparant” maken  van raadsinformatie zijn voorbeelden van gemeentelijke dienstverlening die in de uitvoering gelijk zijn voor alle gemeenten. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken, voorzieningen collectief ontwikkelen en collectief beheren. Dat vraagt coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise. Het grootste deel van die kennis en expertise zit bij de gemeenten zélf. VNG Realisatie organiseert op 28 maart in de Fabrique in Utrecht het congres ‘Back to the future’ om kennis te bundelen zodat gemeenten hun uitvoering kunnen verbeteren. Samen kijken ‘over de grenzen heen’ en ‘terug vanuit de toekomst’.

Samen organiseren – Samen realiseren door het verleggen van grenzen
Gemeenten werken steeds meer samen, onderling en in ketens. Gemeenten kennen elkaar en de betrokken ketenpartners en kijken over hun eigen grenzen heen naar gezamenlijke doelstellingen.
Gemeenten bundelen daarvoor hun krachten bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers en tot een meer efficiënte en collectieve inzet van middelen.
Grenzen verleggen is ook innovatief denken en ruimte creëren voor nieuwe ideeën. Zowel ruimte voor technische ontwikkelingen als nieuwe manieren van samenwerking.
Tijdens het congres is veel aandacht voor deze vernieuwende perspectieven om samen resultaten te boeken. Samen kijken ‘over de grenzen heen’.

Back to the future
Het is 2050 en we kijken terug naar 2018.
In 2018 zien we hoe gemeenten zich voorbereiden op een toekomst met zaken zoals een common ground, Internet of things, Smart Cities, etc. en de nieuwe samenwerkingsvormen die dit mogelijk maken. Welke keuzes zijn toen gemaakt die zo een stevig fundament hebben neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken.
En voor de echte historische liefhebbers is er nog een echte reis naar 1985 naar de groene boekjes van de VNG. Hadden de gemeenten toen toch al niet veel goede ideeën?

Voor wie?
Het programma is afgestemd op gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders.

Kijk op de agenda, en meld u nu vast aan!