9 juli 2020

Senior Projecttrekker IDA

image for Senior Projecttrekker IDA image

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer met reageren op de functie van

Senior Projecttrekker IDA

18 uur | Den Haag

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer met reageren op de functie van

Senior Projecttrekker IDA

18 uur | Den Haag

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht & het programma IDA

In je rol als senior projecttrekker ben je verantwoordelijk voor het vergroten van de uitvoeringskracht van het Interprovinciale Digitaliseringsprogramma (IDA). Sinds vorig jaar werken de provincies samen aan dit programma, dat is gericht op de diverse aspecten van digitalisering: van ethiek, privacy, security, toepassing voor maatschappelijke opgaven tot het op orde brengen en houden van dienstverlening, bedrijfsvoering en databeheer. Provinciale medewerkers uit alle twaalf provincies werken in verschillende sporen (data, dienstverlening, innovatie en bedrijfsvoering) samen aan een breed scala van projecten. Om de uitvoering van deze projecten te versnellen zoeken wij een senior projecttrekker. 

De taken van een senior projecttrekker zijn 

 • Als senior projecttrekker help je medewerkers van projecten uit de IDA-sporen met het zo SMART mogelijk maken van projecten, de uitvoering ervan op poten te zetten en versnellen. Check of er belemmeringen zijn in de uitvoering, en bekijk hoe die weggenomen kunnen worden en door wie. Ligt de actie bij de juiste actiehouder? Escaleer naar de spoortrekker of het programmabureau als nodig. Agendeer hulpvragen en discussiepunten van de projecten in de bijeenkomsten.
 • Bij een deel van de complexe projecten neem je de rol van projectleider op je en begeleid je een werkgroep bij de uitvoering. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het project. Je maakt een planning en begroting en zoekt mensen om je heen om deze planning te behalen. Plan bijeenkomsten voor de werkgroep, bereid ze voor en stel een agenda op. Monitor tussen bijeenkomsten door de uitvoering van de acties bij actiehouders. Spoor actiehouders aan tot uitvoering.
 • Procesbegeleiding van werkgroep bijeenkomsten. Belangrijkste rol in de procesbegeleiding is het SMART helpen maken van acties. Elke actie heeft een eenduidig product, één actiehouder en een einddatum. Vraag door als een actie of afspraak onduidelijk of vaag blijft.
 • Lever input aan over de stand van zaken tijdens de bijeenkomsten, voor voortgangsberichten en ter voorbereiding op overleggen met de regiegroep of de bestuurlijke kopgroep. Deze input moet ook voor niet-I&A-mensen helder en begrijpelijk zijn. Input waarvan een bestuurder of manager ook ziet wat het belang is voor zijn of haar provincie. Hiervoor werk je nauw samen met de programmamanager en programmasecretaris.
 • Communiceer over het project en de behaalde resultaten: be good and tell it.. Deel tussenresultaten op het platform www.digitaleprovincies.nl. Schakel de hulp in van onze communicatieadviseurs over de marketing van de projecten. Zorg dat succesvolle projecten niet blijven hangen in één provincie of in een pilotfase, maar geef deze projecten het podium dat ze verdienen.

Wat vragen wij:

 • We zoeken een senior projecttrekker die helpt om de uitvoeringskracht van provincies te vergroten. Dus een hands-on, praktische persoonlijkheid, die initiatief toont, verantwoordelijkheid durft te nemen en met provinciale medewerkers aan de slag gaat. De senior projecttrekker heeft de benodigde kennis en ervaring heeft met projectleiding binnen de overheid.
 • De senior projecttrekker is bekend met de taken van de provincies, de rol van het midden bestuur en voldoende op de hoogte van de (laatste ontwikkelingen in) de digitale transformatie.
 • De senior projecttrekker beschikt over een analytisch vermogen, een vlotte pen en is stressbestendig.
 • De senior projecttrekker kent de weg in provincieland en weet wie waarvoor in te zetten is om tot een slagkrachtig project te komen.
 • De senior projecttrekker heeft globale kennis van de ontwikkelingen, kansen en risico’s van digitalisering en kan die kennis vertalen naar het werk 

Wat bieden wij

 • Voor deze functie maak je deel uit het van het programmabureau IDA. Dit is een compact, dynamisch team dat werkt aan de digitale transformatie van de provincies.
 • De mogelijkheid om interprovinciaal en locatieonafhankelijk te werken.
 • Voor interne kandidaten: voor deze functie word je gedetacheerd vanuit je eigen provincie.

Reacties:

Voor meer informatie kun je bellen met Arthur Wetzel (via 030-258 2663), portefeuillehouder programmabureau IDA. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet via de sollicitatiebutton. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.