27 oktober 2011

Sociale Zaken beperkt IT-integratie

image for Sociale Zaken beperkt IT-integratie image

Gemeenten en UWV heroverwegen momenteel het aanvankelijke streven om te komen tot één klantvolgsysteem op het terrein van werk en inkomen. Hierbij spelen verschillende ontwikkelingen een rol, zoals een steeds verdergaande digitalisering van de dienstverlening, nieuwe manieren van samenwerken en krimpende budgetten. Nu gemeenten en UWV druk bezig zijn met een nieuwe inrichting van de samenwerking in de sociale zekerheid, is de vraag naar één klantvolgsysteem minder prominent.

Gemeenten en UWV heroverwegen momenteel het aanvankelijke streven om te komen tot één klantvolgsysteem op het terrein van werk en inkomen. Hierbij spelen verschillende ontwikkelingen een rol, zoals een steeds verdergaande digitalisering van de dienstverlening, nieuwe manieren van samenwerken en krimpende budgetten. Nu gemeenten en UWV druk bezig zijn met een nieuwe inrichting van de samenwerking in de sociale zekerheid, is de vraag naar één klantvolgsysteem minder prominent.